VLTF susirinkimas

2017 m. spalio 23 dieną 18 val. (vieta dar bus tikslinama) skelbiamas visuotinis VLTF narių susirinkimas. Darbotvarkė:

  1. Pirmininko rinkimai
  2. 2017 metų veiklos apžvalga
  3. Gabrielės Burbulytės-Tsiskarishvili įspūdžiai iš konferencijos Estijoje
  4. Naujų narių priėmimas
  5. Veiklos planai ir pasiskirstymas darbais.

Galimas pirmininko kandidatūras prašome siūlyti iki spalio 20 d. el. paštu info@vltf.lt