VLTF susirinkimas

2018 m. birželio 18 dieną 18 val. (vieta dar bus tikslinama) kviečiamas visuotinis VLTF susirinkimas.
Numatomi klausimai:
1. Narių sąrašo patikslinimas ir susipažinimas
2. VLTF buveinės adreso keitimas
3. Einamieji klausimai