Dėl priėmimo į Klaipėdos mokyklas – oficiali VLTF pozicija

 

2017 m. gruodžio 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu priėmimo į  į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas buvo papildytas  galimybe prašymus mokykloms pateikti asmeniškai ar registruotu laišku (informuojant, kad pirmenybė bus teikiama asmeniškai pateiktiems prašymams), o prašymų priėmimo datas nukeliant į  vasario 19/21 dienas (plačiau). Ši tvarka iki šiol yra oficialiai galiojanti, ja turėtų vadovautis mokyklos ir tėvai.

Tačiau 2018 m. sausio mėnesio pirmosiomis dienomis savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė nutarė siūlyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai keisti šią tvarką, nurodant kad "Registruotu laišku prašymus galima siųsti anksčiau, nei numatyta Aprašo 11 punkte. Pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra
ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena."

Nors tokia tvarka dar nėra patvirtinta, kai kurios mokyklos jau ją paskelbė ir dalis tėvų išsiuntė laiškus į pageidaujamas mokyklas. Kiti, vadovaudamiesi patvirtinta informacija, laukia priėmimo dienos.

Kam vis dėlto bus teikiama pirmenybė - pateikusiems prašymus asmeniškai ar registruotu laišku, šiuo metu neįmanoma nusakyti.

 

Reaguodamas į mokinių priėmimo į mokyklas tvarkos pokyčius ir informacijos apie juos prieinamumo stoką VLTF teikia Klaipėdos m. švietimo tarybai ir kitoms atsakingoms institucijoms oficialų raštą su išdėstyta savo pozicija šiuo klausimu.

VLTF_180110