Pereiti prie turinio

Kadangi VLTF pirminkė Aušra Zarambienė dalyvauja 2019-03-03 vyksiančiuose Savivaldybių Tarybų rinkimuose, rinkimų laikotarpiu stabdo savo kaip Vakarų Lietuvos tėvų pirmininkės vykdomas veiklas.

Šiuo laikotarpiu visas VLTF aktyvas dirbs įprastu režimu, visos veiklos ir visi įsipareigojimai bus vykdomi, atstovavimo spaudai bei ryšiams su visuomene pareigas perima VLTF pirmininkės pavaduotoja Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili.

Aušros Zarambienės pranesimas

Nerimaujantiems dėl priėmimo į Klaipėdos mokyklas informacija tokia:

  1.  Vasario mėn prasidės registracija ir vyks tik per elektroninę priėmimo sistemą (tuo pačiu principu, kaip dabar vyksta priėmimas į darželius ).
  2. Prašymus bus galima paduoti daugiausia į tris mokyklas, viena būtinai pagal gyvenamąją vietą (žr. Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos).
  3. Registracija vyks etapais pagal klases (pirmiau registruosis gimnazistai ir tik vėliau − penktokai ir pirmokai, reikės sekti info). Tęsiant mokslus toje pačioje mokykloje 5-oje klasėje irgi reikės registruotis per sistemą.
  4. Eiti į mokyklas ar siųsti laiškus nebereikia, tai jau nebegalioja, viskas vyks tik elektroniniu būdu.

 

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

Daugiau informacijos:

Klaipėdos miesto savivaldybė: Informacija apie priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas. 12 GRUODIS,2018
Klaipėdos miesto savivaldybė: Informacija dėl priėmimo į mokyklas 2019–2020 m. m. 02 SAUSIS,2019
Vakarų ekspresas: Vieną naują mokyklą atidarys, kitą - pradės statyti

Prašymai priimti į mokyklas – internetu

2018 11 24 Kaune vykusiame šeimų organizacijų forume "Kurkime stiprių šeimų Lietuvą kartu" dalyvavo mūsų organizacijos atstovės. Renginyje svečiavosi Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Ministras akcentavo NVO susitelkimo svarbą ir galimybes sprendžiant aktualius šeimoms klausimus. Forumo pabaigoje buvo pasirašyta visų renginyje dalyvavusių organizacijų bendros veiklos deklaracija.

Forumo atgarsiai:

Šeimų organizacijos telkiasi

 

OFICIALI VAKARŲ LIETUVOS TĖVŲ FORUMO POZICIJA DĖL 2018-11-12 PRASIDĖJUSIO MOKYTOJŲ STREIKO

KLAIPĖDA
2018-11-12

 

Vakarų Lietuvos tėvų forumas, kaip tėvus atstovaujanti organizacija, išreiškia pritarimą prasidėjusiam mokytojų streikui.

Esame susirūpinę savo vaikų gerove, o kartu – ir visos šalies ateitimi. Mes, tėvai, gyvename nuolatiniame strese, nežinodami, ko laukti ir tikėtis kiekvienais ateinančiais mokslo metais.

Nesibaigiančios reformos, nuolatinė tvarkų kaita, pavargę mokytojai ir vaikai, nežinomybė dėl ateities – tai švietimo sistemos kasdienybė. Atrodo, kad mūsų vaikai tampa savotiškais „bandomaisiais triušiais“, o darželiai ir mokyklos – eksperimentų laboratorijomis. Bet ten gyvi žmonės! Už bandymų nesėkmes, deja, kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės. Kiek tai dar gali tęstis?

Naikinamos ugdymo įstaigos provincijoje, nuo vaikų pertekliaus dūstantys didmiesčių darželiai ir mokyklos, prasidėjęs kvalifikuotų pedagogų ir kitų specialistų trūkumas, nuolat kaitaliojamas ugdymo programų turinys – tai tik dalis švietimo sistemos sopulių, kurių įkaitais tampa mūsų vaikai.

Negalime abejingai žiūrėti į tai, kad mūsų vaikų raštingumas yra vienas žemiausių tarp EBPO šalių, bet lygiai taip pat negalime ramiai žiūrėti į tai, kad mūsų pedagogų atlyginimai yra mažiausi Europoje. Atrodo, kad bandydami sutaupyti šiandien, aukojame mūsų rytojaus perspektyvas. Netiesa, kad kalti yra „nemotyvuoti vaikai“, super-mamyčių/tėvelių etiketėmis „apklijuoti“ tėvai ar pokyčių nenorintys pedagogai. Kaip rodo tie patys EBPO tyrimai, mūsų vaikų noras pažinti ir tyrinėti yra aukštesnis nei daugelio kitų šios organizacijos šalių vaikų. Puikių mokytojų (kai jiems bent jau netrukdoma) ugdomi vaikai „skina“ aukščiausius apdovanojimus tarptautinėse olimpiadose. Tėvai taip pat nėra pilka ir nemąstanti masė – esame raštingi, sąmoningi ir pilietiški.

Todėl manome, kad mokytojai, pradėję kovą dėl savo gerovės ir sistemos ydų, elgiasi pilietiškai, taip parodydami ir vaikams, kad demokratinėje valstybėje (tikime, kad Lietuva vis dar yra tokia) kiekvienas jos pilietis gali ir turi kovoti, matydamas esant neteisybę ar negerovę.

Būdami sąmoningi, raštingi ir pilietiški, mes, tėvai, prašome išgirsti, kad ir mes, ir mūsų vaikai esame pavargę nuo nuolatinės kaitos ir jos sukeliamo streso. Todėl palaikome mokytojų pilietinę poziciją ir tikimės visų susitelkimo bendram gėriui – mūsų vaikų ateičiai!

2018 spalio 20 d. Vakarų Lietuvos tėvų forumo narės dalyvavo Kaune vykusiuose šeimoms atstovaujančių ir su šeimomis dirbančių nevyriausybinių organizacijų mokymuose "NVO advokacija savivaldos lygmeniu".

Mokymų metu gilinome žinias ir gebėjimus advokacijos vietos lygmeniu , dalinomės  gerąja praktika, identifikavome ir apibendrinome  NVO atstovų įgūdžių poreikius.

2018 m. rugsėjo 12 dieną Vakarų Lietuvos tėvų forumas (VLTF) inicijavo peticiją „Už nemokamas pailgintos dienos grupes Klaipėdos mokyklose“ siekiant, kad Klaipėdos miesto savivaldybė rastų lėšų miesto biudžete finansuoti pailgintos dienos grupes pradinukams miesto bendrojo ugdymo įstaigose. Šiai dienai peticiją pasirašė 674 asmenys.
Nors LR Švietimo įstatyme (70 str. 7 p.) nurodyta, kad pailgintos dienos grupės nėra mokymo proceso dalis, o papildomos paslaugos, VLTF nuomone, savivaldybės lėšomis šios paslaugos turėtų būti apmokomos dėl šių priežasčių:
Ryan Sparks (U.S. Air Force) nuotr.
1. Teisiniai reikalavimai ir psichologų rekomendacijos
Nuo š. m. liepos mėn. 1 d. įsigaliojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostata numatanti, kad jaunesni nei 6 metų vaikai negali būti paliekami vieni arba juos turi prižiūrėti ne jaunesnis nei 14 metų asmuo. Psichologų nuomone, dažnas 7-8 metų vaikas nėra pakankamai brandus likti vienas, tačiau priimant šią nuostatą tikėtasi, kad tokio amžiaus vaikai bus užimti popamokinėse grupėse mokyklose arba juos pasiims tėvai.
Visgi dirbantys tėvai susiduria su įvairiomis problemomis: ne visi vaikai yra vienodai brandūs ir galintys likti vieni namuose be suaugusiųjų priežiūros; yra šeimos, kurioms neturi galimybės pagelbėti seneliai ir pan. Minėta paslauga yra aktualiausia pradinių klasių mokiniams. Praėjusiais mokslo metais uostamiestyje veikė 66 pailgintos dienos grupės, kuriose buvo užimta daugiau kaip 1 000 vaikų. Tikėtina, kad šia paslauga naudotųsi daugiau tėvų, jei ji būtų nemokama.
2. Finansinės išlaidos
Tėvai priversti rizikuoti – palinkti vaiką vieną namuose po pamokų ar vesti vaiką į pailgintos dienos grupes, tačiau papildomai mokėti už šią paslaugą arba samdyti auklę, kuri galėtų pasiimti vaiką iš mokyklos ir pabūti namuose kol sugrįš tėvai, tačiau tai reiškia dar didesnes finansines išlaidas šeimai.
Klaipėdos mieste tėvai už pailgintos dienos grupę moka abonementinį mėnesinį mokestį, kurio dydis svyruoja nuo 30 iki 60 eurų ir priklauso nuo to, kokios trukmės grupę – 3, 4 ar 5 val. – tėvai pasirenka. Tokia tvarka labiausiai piktina tuos tėvus, kurių vaikams pailgintos dienos grupės reikia tik keletą dienų per savaitę, nes kitomis jie lanko kitus būrelius. Taip pat tėvus, kurie turi keletą vaikų ir jiems 60 eurų suma yra per didelė.
Būtina pastebėti, kad 2017 m. mokestis už šią paslaugą buvo netgi padidintas ir jau tada mūsų organizacija akcentavo šią problemą, kad mokesčio paskaičiavimas buvo nepagrįstas ir kėlė tėvų pasipiktinimą.
3. Paslauga turi būti draugiška šeimoms
LT Šeimos stiprinimo įstatymas (4 str. 5p.) numato, kad valstybės ir savivaldybės institucijos privalo kurti šeimai palankią aplinką įvairiose srityse. Valstybės ir savivaldybės atstovai deklaruoja vaiko užimtumo mokykloje visą darbo dieną koncepciją bei kelia tikslus, kaip padėti šeimoms įvairiomis formomis.
Manome, kad Klaipėdos miesto savivaldybė turėtų atsižvelgti į šiuos siekius ir pasekti geruoju kitų savivaldybių pavyzdžiu, kuriose prailgintos dienos grupės kainuoja pigiau arba yra nemokamos kaip Vilniaus miesto, Klaipėdos rajono ar Kretingos rajono mokyklose.
4. Paslauga turi būti kokybiška
Šiuo metu paslauga, už kurią moka tėvai yra nekokybiška. Tėvai skundžiasi, kad kai kuriose mokyklose vaikai nėra užimti prasminga veikla, todėl yra sumokama tik už mokytojos „pasėdėjimą“.
5. Miesto įvaizdžio gerinimas
Klaipėdos miestas dažnai asocijuojamas su uosto plėtra ir su tuo susijusiais valstybės ir verslo interesais. Tačiau siekiant kurti stiprius regionus ir plėtoti įvairias infrastruktūras būtina atsižvelgti j visuomenės ląstelės – šeimos- interesus. Žinoma, tokiam tikslui įgyvendinti reikalingos priemonės, kurios realiai padėtų šeimoms įvairiose situacijose. Viena iš tokių situacijų ir yra vaikų užimtumo klausimas po pamokų, kada tėvai dar dirba, o palikti vienus vaikus be priežiūros namuose yra nesaugu.
Ši nuomonė buvo išdėstyta iš Klaipėdiečių tribūnos prieš spalio 25 d. miesto Tarybos posėdį.
The post Dėl nemokamų pailgintų dienos grupių mokyklose appeared first on Atvira Klaipėda.
Dėl nemokamų pailgintų dienos grupių mokyklose

Nuoroda: https://www.atviraklaipeda.lt/…/del-nemokamu-pailgintu-die…/

2018 m. birželio 18 dieną 18 val. (vieta dar bus tikslinama) kviečiamas visuotinis VLTF susirinkimas.
Numatomi klausimai:
1. Narių sąrašo patikslinimas ir susipažinimas
2. VLTF buveinės adreso keitimas
3. Einamieji klausimai

2017 m. spalio 23 dieną 18 val. (vieta dar bus tikslinama) skelbiamas visuotinis VLTF narių susirinkimas. Darbotvarkė:

  1. Pirmininko rinkimai
  2. 2017 metų veiklos apžvalga
  3. Gabrielės Burbulytės-Tsiskarishvili įspūdžiai iš konferencijos Estijoje
  4. Naujų narių priėmimas
  5. Veiklos planai ir pasiskirstymas darbais.

Galimas pirmininko kandidatūras prašome siūlyti iki spalio 20 d. el. paštu info@vltf.lt

2017 05 05 Vakarų Lietuvos tėvų forumo narės Aušra Zarambienė,  Gabrielė Burbulytė ir Dalia Jakulytė vedė mokymus "Sėkmingos tėvų ir ugdymo institucijų partnerystės skatinimas" Naujosios Akmenės jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre. Mokymuose dalyvavo ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai ir tėvai. Šaunu, kad susirinko beveik pilna salė dalyvių. Daugelis teigė, jog mūsų mokymai labai patiko ir daugelis iš jų įsipareigojo, ne tik patys aktyviau dalyvauti mokyklos gyvenime, bet ir kitus aktyvinti. Tuo mes visos labai džiaugiamės.

https://www.facebook.com/ausra.zarambiene.1/posts/1200443953411632?notif_t=tagged_with_story¬if_id=1494008218040037