Naudinga

Čia rasite naudingos informacijos apie ugdymo ir mokymo sistemas Lietuvoje:

Švietimo ir mokslo ministerija -- Tėvams: Ikimokyklinis ugdymas | Priešmokyklinis ugdymas. |  Pradinis ugdymasPagrindinis ugdymas | Vidurinis ugdymasBrandos egzaminai

AIKOS –​ atvira informavimo, konsultavim​o ir orientavimo sistema: Informacija apie bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą |Įsivertinimo testai | Profesijos pasirinkimo žaidimai | Būreliai

I Have Rights -- projektas, finansuojamas  Europos komisijos ir Prancūzijos nacionalinės Erasmus + programos agentūros, kurio tikslas suteikti vidurinių mokyklų mokytojams įgūdžių, susijusių su daugiakultūrėmis klasėmis, įgyti tarpkultūrinės kompetencijos, pagrįstos žmogaus teisių ir nediskriminavimo vertybių supratimu.

Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacija -- svetainė, skirta
tiems, kas ieško alternatyvų autoritarinei pedagogikai

Kita tėvams  naudinga informacija:
Olimpiados, konkursai:

Klaipėdos mieste:
Priėmimas į Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas .