Naudinga

Čia rasite naudingos informacijos apie ugdymo ir mokymo sistemas Lietuvoje:

Švietimo ir mokslo ministerija -- Tėvams: Ikimokyklinis ugdymas | Priešmokyklinis ugdymas. |  Pradinis ugdymasPagrindinis ugdymas | Vidurinis ugdymasBrandos egzaminai

AIKOS –​ atvira informavimo, konsultavim​o ir orientavimo sistema: Informacija apie bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą |Įsivertinimo testai | Profesijos pasirinkimo žaidimai | Būreliai

Erasmus programos projektas „OFF-BOOK: Theatrical Performance to Combat Discrimination in School & Tackle Early Leaving“ https://off-book.pixel-online.org/ , kurio tikslas skatinti patirtinį ugdymą mokyklose, taikant Teatro laboratorijos metodus diskriminacijos ir  Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos problemoms spręsti.

Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacija -- svetainė, skirta
tiems, kas ieško alternatyvų autoritarinei pedagogikai

Kita tėvams  naudinga informacija:
Olimpiados, konkursai:

Klaipėdos mieste:
Priėmimas į Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas .