Konferencija ,,Laimingas vaikas – sveikas ir saugus“

VLTF pirmininkė Kristina Paulikė  dalyvauja tarptautinėje prevencinėje 7-10 klasių mokinių konferencijoje ,,Laimingas vaikas – sveikas ir saugus“. Jos tikslas – skatinti mokinius domėtis sveika gyvensena, teisingai atsirinkti informaciją virtualioje erdvėje, saugiai bendrauti socialiniuose tinkluose, ugdyti jų vertybines nuostatas, kurios stiprintų savigarbą ir nepakantumą patyčioms, toleranciją ir bendruomeniškumą.