16.00, I.Simonaitytės bibliotekos salėje  -  Apskrito stalo diskusija apie vaikų užimtumą su MMA, Klaipėdos m savivaldybe, neformalaus ir  formalaus ugdymo atstovais, NVO, verslu.

VLTF paskaita tėvams Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Giliukas".
Temos:
"Tėvų bendruomenės kūrimas"
"Socialinių kompetencijų ugdymo svarba šeimoje"

Balandžio 6-7, LTF vykdomo projekto "Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė - ateities Lietuva"  seminaras "Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas: priešiškumą keičiame bendryste". Seminarą veda psichologė Ramunė  Želionienė ir asmenybės ugdymo treneris, konsultantas Vytautas Gaidamavičius.

Balandžio 6-7, LTF vykdomo projekto "Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė - ateities Lietuva"  seminaras "Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas: priešiškumą keičiame bendryste". Seminarą psichologė Ramunė  Želionienė ir asmenybės ugdymo treneris, konsultantas Vytautas Gaidamavičius.