VLTF pirmininkė Kristina Paulikė skaito pranešimą "Švietimų tikslų siekimas - tik per lygiavertę ugdytojų partnerystę" respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų konferencijoje „Vadovavimas šiuolaikinei mokyklai: ką išsaugoti ir ką keisti?“ Konferencijos dalyviai dalinsis patirtimis apie vadovavimo šiuolaikinei ikimokyklinio ugdymo įstaigai ypatumus, efektyvius modelius bei kokybiškus vadovavimo principus.

VLTF pirmininkė Kristina Paulikė  dalyvauja tarptautinėje prevencinėje 7-10 klasių mokinių konferencijoje ,,Laimingas vaikas – sveikas ir saugus“. Jos tikslas – skatinti mokinius domėtis sveika gyvensena, teisingai atsirinkti informaciją virtualioje erdvėje, saugiai bendrauti socialiniuose tinkluose, ugdyti jų vertybines nuostatas, kurios stiprintų savigarbą ir nepakantumą patyčioms, toleranciją ir bendruomeniškumą.