Pereiti prie turinio

Apie mus

VLTFMūsų misija

Telkti ir aktyvinti tėvų bendruomenes tam, kad mūsų  vaikai būtų laimingi.

 


Aktyviname tėvų bendruomenes ir padedame įsisteigti asocijuotoms vietos tėvų bendruomenėms Vakarų Lietuvoje.
Vykdydami savo misiją, mes:

  • skatiname tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą visose Vakarų Lietuvos ugdymo įstaigose;
  • bendradarbiaujame su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, analizuojant bei vertinant ugdymo sistemą, išaiškinant esamas problemas ir trūkumus, ugdymo partneriams teikiame pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti;
  • atstovaujame ugdytinių ir tėvų interesams, giname jų teises visose institucijose;
  • inicijuojame ir įgyvendiname ugdymo aplinkos ir proceso tobulinimo projektus;
  • inicijuojame ir organizuojame taikomojo pobūdžio tyrimus savo apibrėžtoje srityje;
  • organizuojame ir rengiame konferencijas, diskusijas, mokymus, kursus;
  • skleidžiame informaciją apie galimas ugdymo kryptis, dalijamės gerąja patirtimi.

Mūsų komanda...