Apie mus

VLTFMūsų misija

Telkti ir aktyvinti tėvų bendruomenes tam, kad mūsų  vaikai būtų laimingi.

 


aktyviname tėvų bendruomenes ir padedame įsisteigti asocijuotoms vietos tėvų bendruomenėms Vakarų Lietuvoje;
Vykdydami savo misiją, mes:

  • skatiname tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą visose Vakarų Lietuvos ugdymo įstaigose;
  • bendradarbiaujame su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, analizuojant bei vertinant ugdymo sistemą, išaiškinant esamas problemas ir trūkumus, ugdymo partneriams teikiame pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti;
  • atstovaujame ugdytinių ir tėvų interesams, giname jų teises visose institucijose;
  • inicijuojame ir įgyvendiname ugdymo aplinkos ir proceso tobulinimo projektus;
  • inicijuojame ir organizuojame taikomojo pobūdžio tyrimus savo apibrėžtoje srityje;
  • organizuojame ir rengiame konferencijas, diskusijas, mokymus, kursus;
  • skleidžiame informaciją apie galimas ugdymo kryptis, dalijamės gerąja patirtimi.

Mūsų komanda...